Zoek binnen ons aanbod van 11 koopwoningen !

Verhoging vrijstelling voor starters
Huizenkopers ussen 18 en 35 jaar betalen in 2024 geen overdrachtsbelasting voor een woning van maximaal € 510.000,-- (was in 2023:  maximaal € 440.000,--). Er gelden hiervoor wel een aantal voorwaarden. Bijvoorbeeld dat de koper zelf in het huis gaat wonen en niet al eerder zonder overdrachtsbelasting een huis heeft gekocht. 

Jubelton verdwijnt

De zogenaamde jubelton, het extra bedrag dat ouders belastingvrij aan hun kinderen mogen schenken voor de koop van een huis is vanaf  2024 helemaal afgeschaft. Ouders mogen wel nog belastingvrij schenken, maar er is geen verhoogd bedrag meer voor de aankoop van een eigen woning. 

Overdrachtsbelasting voor beleggers gaat omhoog

De overdrachtsbelasting voor investeerders, die huizen kopen om te verhuren is in 2023 gestegen van 8% naar 10,4%. Het kabinet wil hiermee het beleggen in huizen ontmoedigen.

NHG-grens voor hypotheken omhoog

De woningwaardegrens voor het verkrijgen van NationaleHypotheekGarantie (NHG) bij de aankoop van een woning is met ingang van 1 januari 2024 gestegen met € 30.000,--. Daardoor zullen er meer hypotheken voor garantie in aanmerking komen. Vanaf 2024 kun je voor een huis tot een koopsom van € 435.000,-- een hypotheek met NHG krijgen. De grens is hoger voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen. Voor zulke woningen kan dit jaar maximaal € 461.000,-- worden geleend. De NHG is ooit in het leven geroepen om in economische barre tijden een vangnet te bieden voor mensen die hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen.

Energielabel woningen verplicht
Vanaf 1 januari 2015 hebben ongeveer vijf miljoen woningeigenaren per brief een voorlopig energielabel ontvangen. Het voorlopig energielabel is NIET voldoende om te voldoen aan de plicht om een label te leveren bij verkoop, verhuur of oplevering van een woning. Het voorlopig label dient te worden omgezet in een definitief label. Vanaf 2021 is het ‘vereenvoudigd energielabel’ (VEL) veranderd naar een meer uitgebreid label. Het energielabel voor woningen is een instrument dat inzicht geeft in de energieprestatie van de woning en verbetermogelijkheden voor isolatie en installaties. Hiermee kan de woning verder worden verduurzaamd, energiekosten worden bespaard en het wooncomfort toenemen. Woningeigenaren zijn verplicht om bij de oplevering, verkoop of verhuur van een woning een definitief energielabel beschikbaar te stellen aan de koper of huurder. Er gelden enkele uitzonderingen: zie www.energielabel.nl. Een koper of huurder kan in de registratiedatabase EP-online of zoekjeenergielabel.nl zien of voor het betreffende adres al een geldig energielabel geregistreerd is. De geldigheid van het definitieve label is 10 jaar. In de praktijk betekent dit voor woningen dat er een deskundige moet worden ingeschakeld die fysiek op bezoek zal komen om het juiste label vast te stellen. Deze deskundige zal de kenmerken opnemen; de afmetingen, isolatievoorzieningen en installaties (bv c.v.ketel en zonnepanelen). Als er bij oplevering geen definitief energielabel aanwezig is, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) optreden. Dat wil zeggen dat er kan worden aangeschreven om binnen een bepaalde termijn het energielabel alsnog te laten registreren. De ILT kan een zogenoemde 'last onder dwangsom' opleggen als het energielabel niet binnen de gestelde termijn alsnog geregistreerd is. Als dat niet wordt gedaan, moet de dwangsom worden voldoen. De dwangsom voor een woningeigenaar bedraagt momenteel ca. € 435,- voor natuurlijke personen en ca € 870,- euro voor rechtspersonen. Met aanvullende vragen over handhaving en boete kan er contact worden opgenomen met de ILT: www.ilent.nl of 088 489 00 00.