Zoek binnen ons aanbod van 20 koopwoningen !

 

Actueel

NHG-grens voor hypotheken omhoog

De kostengrens van de NationaleHypotheekGarantie (NHG) is vanaf 1 januari 2020 weer omhoog gegaan. Daardoor zijn er meer hypotheken voor garantie in aanmerking gekomen. Vanaf 2020 kun je voor een huis tot een koopsom van 310.000 euro een hypotheek met NHG krijgen. De grens is hoger voor woningen waarbij geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen. Voor zulke woningen kan volgend jaar maximaal 328.600 euro worden geleend. De NHG is ooit in het leven geroepen om in economische barre tijden een vangnet te bieden voor mensen die hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen.

Verplicht energielabel vanaf 1 januari 2015

Bij verkoop of verhuur is met ingang van 1 januari 2015 de levering van een energielabel verplicht. Het label verschilt van het label en de systematiek die al vanaf 2008 van kracht was. Alle eerder afgegeven labels houden hun geldigheid tot 10 jaar na afgifte datum. Voor alle woningen welke nog geen label hadden verandert e.e.a. De verplichting en aansprakelijkheid m.b.t. het energielabel geldt voor de woningeigenaar. Uiteraard is het de plicht van de makelaar om zijn klant juist voor te lichten over het energielabel.

Nieuwe systematiek

Vanaf 1 januari 2015 hebben ongeveer vijf miljoen woningeigenaren per brief een voorlopig energielabel ontvangen. Het voorlopig energielabel is NIET voldoende om te voldoen aan de plicht om een label te leveren bij verkoop of verhuur van een woning. Het voorlopig label dient te worden omgezet in een definitief label.
Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) kan iedereen de uitgegeven labels en de voorlopige labels checken. Indien u volgende link volgt, komt u op de site waar de verwijzing staat om het uitgegeven of voorlopige label te checken: https://www.energielabelvoorwoningen.nl

Aanvragen definitief label

De woningeigenaar heeft twee mogelijkheden om een definitief label aan te vragen.
1. De woningeigenaar geeft een erkend energielabeladviseur opdracht om een energielabel op te stellen. Dit is de duurste optie.
2. De woningeigenaar kan vanaf 1 januari 2015 zelf on-line zijn definitief energielabel aanvragen. De woningeigenaar kan zelf inloggen (met DigiD) en een aantal vragen (maximaal 10) invullen. Het betreft vragen over energetische maatregelen in de woning (o.a. beglazing, isolatie, verwarming en duurzaamheidsmaatregelen). Een deskundige beoordeelt (vanaf afstand) de ingevulde vragen en zal om aanvullende bewijzen (foto’s, aankoopfacturen, etc) vragen. Bij een positieve beoordeling zal het voorlopige energielabel worden omgezet in een definitief label en ontvangt u het definitieve energielabel per mail van de Rijksoverheid. De deskundige komt dus niet bij u thuis langs. Na goedkeuring van uw gegevens vindt de registratie van het definitieve label automatisch plaats. Soms ontvangt u al binnen één dag het definitieve label. Meestal duurt het iets langer. Dit is afhankelijk van de reactietijd van de erkend deskundige en de juistheid van het bewijsmateriaal. Kostenindicatie: € 5,- tot enkele tientjes afhankelijk van de gekozen erkend deskundige. 

Wat als er geen energielabel beschikbaar is?

Per 1 januari 2015 zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) toezien op de naleving van het energielabel bij de verkoop of verhuur van een woning. De inspectie kan overgaan op interventies in het geval iemand zich niet houdt aan deze plicht. De boetebedragen bij het ontbreken van een energielabel zijn per 3 juli 2019 omlaag gegaan. U bent bij verkoop van uw huis verplicht een geldig energielabel aan de koper te overhandigen. Als dat op dat moment ontbreekt, krijgt u een bestuurlijke boete opgelegd. U heeft dan niet meer de mogelijkheid om het ontbreken achteraf te herstellen. Particuliere verkopers lopen in dit geval het risico op een boete van € 170,--, voor organisaties is dat € 340,--. 
Er wordt een koppeling gerealiseerd tussen het Kadaster en RVO, zodat ILT snel inzicht heeft of bij een transactie een definitief label beschikbaar is.

Lukt het niet om online uw definitieve energielabel aan te vragen? Bijvoorbeeld omdat de woningeigenaar is overleden en u niet kunt inloggen met DigiD? Dan kunt u contact opnemen met de helpdesk energielabel: telefoonnummer 0800-0808 of helpdesk@energielabel.nl.